SPRZEDAWCY GLONÓW – Jazz Studio of Polish Radio
dir. J. Pt. Wróblewski
1973 Polskie Nagrania SXL 1141

Sprzedaż Glonów (Seaweed Sale) 6:18
Bez Wyciszenia (No Fade Out) 6:04
Cytat Z Samego Siebie (Quotation From Myself) 9:09
Wyznacznik Pierwszy (Determinant One) 9:50
Jan Szpargatoł Mahawiśnia 6:26
Magma 5:18